MAHA CET 2023 | MHT CET Exam 2023

Maharashtra common entrance test

MAHA CET 2023 | MHT CET Exam 2023 महाराष्ट्र कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट Maharashtra common entrance test महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य …

Read more

Ramsar Karar 1971 | रामसर करार 1971

Ramsar Karar | रामसर ठिकाणे Ramsar Karar – रामसर करार हा जगातील एक असा महत्त्वाचा करार आहे जो नैसर्गिक शाश्वत …

Read more

psiexam|MPSC PSI|PSI Syllabus

PSI Syllabus | MPSC psi | psiexam PSI हे महाराष्ट्रातील पोलीस विभागांमधील महत्त्वाचे पद आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत संयुक्त पूर्व …

Read more

Maharashtratil Leni | महाराष्ट्रातील लेणी

maharashtratil leni

Maharashtratil Leni | महाराष्ट्रातील लेणी प्राचीन काळामध्ये खडकावर केलेल्या कोरीव कामाला लेणी असे म्हणतात. महाराष्ट्रातील तीन लेण्या आहेत त्यांचा उल्लेख …

Read more

Plasichi Ladhai | प्लासीची लढाई 1757

plasichi ladhai

प्लासीची लढाई | Plasichi Ladhai Plasichi Ladhai – प्लासीची लढाई 23 जून 1757 मध्ये बंगाल प्रांतामध्ये झाली होती. युद्धाची पार्श्वभूमी …

Read more

Nagpur Karar | नागपूर करार 1953

nagpur karar

Nagpur Karar | नागपूर करार महाराष्ट्राच्या निर्मिती वरून महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांमध्ये संभ्रम होता. संयुक्त महाराष्ट्राला समर्थन देणारे काँग्रेस व अन्य …

Read more