भारतीय शेती चे अर्थव्यवस्थेतील महत्व आणि स्थान 1950 पासुन

भारतीय शेती

भारतीय कृषी-भारतीय शेती-Indian Agriculture भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषी या क्षेत्रावर आधारित आहे. अर्थशास्त्र विषयाच्या अभ्यासाच्या अनुषंगाने भारतीय शेती असा जेव्हा …

Read more

संसदेची कायदे निर्मिती प्रक्रिया | विधेयक म्हणजे काय?

कायदा, विधेयक

कायदा म्हणजे काय? भारतात कायदा कोण तयार करते? कायदे निर्मिती प्रक्रिया लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संसदेची कायदे निर्मिती प्रक्रिया कशी असते हे …

Read more

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, New National Education Policy 2020

new national education policy

34 वर्षानंतर 21 व्या शतकातील पहिली शैक्षणिक सुधारणा करण्यात आली. २९ जुलै २०२० रोजी मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली.