धन विधेयक आणि वित्तीय विधेयक|वित्तीय विधेयकाचे 3 प्रकार |Money bill

धन विधेयक कशाशी संबधीत असतात – व्याख्या धन विधेयक व वित्तीय विधेयक हे एकच वाटत असले तरी यामध्ये फरक आहे. धन विधेयक आणि वित्तीय विधेयक यांच्या संदर्भात स्वतंत्र तरतुदी भारतीय राज्यघटनेमध्ये दिलेल्या आढळतात. सर्व धन विधेयके ही वित्तीय विधेयके असतात मात्र सर्व वित्तीय विधेयके ही धनविधेयके नसतात. धन हा शब्द वित्तामध्ये अंतर्भूत आहे मात्र वित्त … Read more

संसदेची कायदे निर्मिती प्रक्रिया | विधेयक म्हणजे काय?

कायदा, विधेयक

कायदा म्हणजे काय? भारतात कायदा कोण तयार करते? कायदे निर्मिती प्रक्रिया लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संसदेची कायदे निर्मिती प्रक्रिया कशी असते हे आपण पाहणार आहोत. संघराज्य व्यवस्थेमध्ये केंद्रीय स्तरावरती संसद कायदा निर्मिती करत असते.  राज्यस्तरावरती राज्य विधिमंडळ कायदा निर्मिती करत असतात.  भारतीय संघराज्य व्यवस्थेमध्ये सूची निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.  सूचीमधून संघ शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकार … Read more

Rashtrapati Rajwat in Maharashtra, राष्ट्रपती राजवट

राष्ट्रपती राजवट (Rashtrapati Rajwat in Maharashtra) राष्ट्रपती राजवट (rashtrapati rajwat) पहिल्यांदा पंजाब राज्यात 20 जून 1951 ते 17 एप्रिल 1952 दरम्यान लावण्यात आली होती. राष्ट्रपती राजवट सर्वाधिक दिवस राहिलेले राज्यही पंजाबच आहे. एकूण (3510) दिवस राष्ट्रपती राजवट पंजाब मध्ये होती. देशाची सुरक्षा, अखंडता व स्थैर्य, राज्य शासनाचे प्रभावी कामकाज यांच्या संरक्षणासाठी घटनेमध्ये काही आणीबाणी विषयक … Read more

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, New National Education Policy 2020

new national education policy

34 वर्षानंतर 21 व्या शतकातील पहिली शैक्षणिक सुधारणा करण्यात आली. २९ जुलै २०२० रोजी मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली.