International Year | आंतरराष्ट्रीय वर्ष

International Years and Speciality | महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय वर्षे International Year – संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जाहीर केलेली काही महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय वर्षे …

Read more

शास्त्र व जनक | Janak

janak

शास्त्र व त्यांचे जनक | Janak इतिहास – हेरोडेट्स संस्कृत – पाणिनी भूमिती – युक्लिड बीजगणित – मुहम्मद इइम मुसल …

Read more

भारतरत्न पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्ती 2022

भारतरत्न पुरस्कार

भारतरत्न पुरस्कार भारत देशातील एक अत्यंत महत्त्वाचा पुरस्कार आहे. इतकेच नव्हे तर भारतरत्न पुरस्कार देशातील नागरी पुरस्कार मधील सर्वोच्च पुरस्कार आहे.

भारतातील उद्योग धंदे

udhyog

भारतातील काही प्रमुख उद्योग व विकास सूती वस्त्र उद्योग            उद्योग – सूती वस्त्र उद्योग हा भारतातील सर्वात प्राचीन उद्योग आहे. …

Read more