Maharashtratil Ghat | महाराष्ट्रातील घाट

पोस्ट शेअर करा.

महाराष्ट्रातील घाट | Maharashtratil Ghat

महाराष्ट्रातील घाटांची माहिती Maharashtratil ghat या लेखामध्ये आपण महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घाटा विषयी माहिती घेणार आहोत.  घाट आधारित विविध प्रश्न जे आपल्याला पडलेले असतात त्याची उत्तरे शेवटी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 

maharashtratil ghat
Maharashtratil Ghat

घाट म्हणजे काय ? 

पर्वतीय प्रदेश पार करण्यासाठी बनवण्यात आलेला सोयीस्कर मार्ग म्हणजे घाट होय. दुसऱ्या शब्दात घाट म्हणजे डोंगर ओलांडण्यासाठी बनवण्यात आलेला रस्ता म्हणजे घाट होय. 

 महाराष्ट्रातील प्रमुख घाटांची यादीMaharashtratil Ghat

क्र.घाटाचे नावजिल्हामार्ग
1दिवा घाटपुणेपुणे-बारामती
2वरंधा घाटरायगडपुणे-महाड
3शिर घाट पालघरनाशिक-जव्हार
4थळ घाट (कसारा घाट)ठाणेमुंबई-नाशिक
5माळशेज घाटपुणेअहमदनगर-शहापूर
6नाणेघाटपुणेजुन्नर-कल्याण
7भीमाशंकर घाटपुणेनारायणगाव-पनवेल
8बोरघाटरायगडमुंबई-पुणे
9कात्रज घाटपुणेपुणे-सातारा
10पारघाटरायगडमहाड-महाबळेश्वर
11कशेडी घाटरायगडमहाड-दापोली
12कुंभार्ली घाटरत्नागिरीकराड-चिपळूण
13पसरणी घाटसातारावाई-पाचगणी-महाबळेश्वर
14खंबाटकी घाटसातारापुणे-सातारा
15आंबा घाटरत्नागिरीकोल्हापूर-रत्नागिरी
16अनुस्कुरा घाटरत्नागिरीकोल्हापूर-राजापूर
17करुळ घाटसिंधुदुर्गकोल्हापूर-वैभववाडी
18फोंडा घाटसिंधुदुर्गकोल्हापूर- देवगड-पणजी
19हनुमंते घाटसिंधुदुर्गकोल्हापूर कुडाळ
20आंबोली घाटसिंधुदुर्गकोल्हापूर-सावंतवाडी
21आंबोली घाटसाताराखेड-सातारा
22कुंडी घाटसिंधुदुर्गदेवरुख-कोल्हापूर
23चंदनपूरी घाटअहमदनगरपुणे-नाशिक
24वीरा घाटअहमदनगरसंगमनेर-शहापूर
25तोरणमाळ घाटनंदुरबारशहादा-तोरणमाळ
26चांद सेली घाटनंदुरबारशहादा-धडगाव
27कोंडाईबारी घाटधुळेसाक्री-नवापूर
28पालघाटजळगावयावल-इंदोर
29चिखलदरा घाटअमरावतीअमरावती-चिखलदरा
30सरसा घाटचंद्रपूरसिरोंचा-चंद्रपूर
31नारदाचा घाटसिंधुदुर्गमालवण-कोल्हापूर
32गगनबावडा घाटकोल्हापूरविजयदुर्ग-गगनबावडा
33आंबेनळी घाटरायगडमहाड-महाबळेश्वर
34कांचन मंचन घाटनाशिकसुरगाणा-कळवण
35ढवळा घाटरायगडपोलादपूर-भोर

महाराष्ट्रातील घाट रस्त्यांची माहिती घेत असताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्या रस्त्यावरील सुरवातीचे ठिकाण व अंतिम ठिकाण यामध्ये इतर बरीच ठिकाणे येतात. त्या वरुन ठिकाणांची नावे जरी बदलली तरी घाट समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

उदाहरणार्थ – पुणे ते बेंगलोर, किंवा पुणे ते कोल्हापूर, किंवा पुणे ते सातारा या मार्गावरती महाराष्ट्रात दोन घाट येतात. ते म्हणजे पुण्याजवळील कात्रज घाट आणि सातारा जवळील खंबाटकी घाट.

महाराष्ट्रातील घाट यांचा अभ्यास करताना अंतिम ठिकाण व प्रत्यक्ष घाटा जवळील ठिकाण यांचीही माहिती असावी.

MPSC Combined Exam Book List

UPSC Information in Marathi

Reference book

महाराष्ट्रातील अवघड घाट रस्ता कोणता?

महाराष्ट्रातील अवघड घाटरस्ता कशेडी घाट आहे. हा घाट महाड दापोली या मार्गावर ती आहे

महाराष्ट्रातील सर्वात लांब घाट रस्ता कोणता?

महाराष्ट्रातील सर्वात लांब घाट रस्ता आंबेनळी घाटाचा आहे. आंबेनळी घाट महाड-महाबळेश्वर या मार्गावर ती आहे.

फोंडा घाट कोणत्या दोन ठिकाणांना जोडतो?

फोंडा घाट कोल्हापूर व पणजी या दोन ठिकाणांना जोडतो

महाबळेश्वर महाड मार्गावर कोणता घाट आहे?

महाबळेश्वर महाड मार्गावर आंबेनळी घाट व पार घाट असे दोन घाट आहेत.


पोस्ट शेअर करा.

Leave a Comment