भारतातील बेरोजगारी – बेरोजगार 8 प्रकार, मोजमाप-What is Unemployment?

भारतातील बेरोजगारी

भारतातील बेरोजगारी – बेरोजगारीची संकल्पना भारतीय कृषी-आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये  बेरोजगारी आहे का?  असेल तर बेरोजगारीची संकल्पना काय आहे?  बेरोजगारी चे प्रकार …

Read more

daridrya meaning in marathi भारतातील दारिद्र्य – संकल्पना, प्रकार, दारिद्र्य रेषा

दारिद्र्य | daridrya meaning in marathi दारिद्र्य पाहता येते मात्र  दारिद्र्याची व्याख्या करता येत नाही.  गरिबीची व्याख्या ही तत्कालीन परिस्थिती …

Read more

उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान Industry

भारतातील सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र – Public Industry अर्थव्यवस्थेच्या द्वितीयक क्षेत्राला उद्योग असे म्हणतात. यामध्ये कारखानदारी, बांधकाम, पाणी, वीजपुरवठा यासारख्या क्षेत्रांचा …

Read more

सेवा क्षेत्र – सेवांचे वर्गीकरण,सेवा आणि परकीय गुंतवणूक Service Sector Basic

अर्थव्यवस्था आणि सेवा क्षेत्र सेवाक्षेत्र – अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रीय रचनेतील तिसरे क्षेत्र म्हणजे सेवा क्षेत्र होय.आर्थिक सेवा म्हणजे एक व्यक्ती किंवा …

Read more

उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण – L.P.G. Since 1991

Liberalisation(उदारीकरण) – Privatisation(खाजगीकरण) – Globalisation(जागतिकीकरण) उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण म्हणजेच धोरण का स्विकारावे लागले? 1962 च्या भारत-चीन युद्धामुळे, 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे आणि …

Read more

RBI चे चलनविषयक धोरण । 2021 आकडेवारी

चलनविषयक धोरण

RBI चे चलन विषयक धोरण मध्यवर्ती बँकेला देशाची अर्थव्यवस्था व्यवस्थितरीत्या चालवण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची रचना, स्वरूप, गरज लक्षात घेऊन चलनविषयक धोरण …

Read more

पायाभूत संरचना – जल वाहतूक,बंदरे, सागरमाला प्रकल्प

पायाभूत सुविधा

जल वाहतूक,बंदरे, सागरमाला प्रकल्प,विमान वाहतूक – पायाभूत संरचना पायाभूत संरचना देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत घटकांना पायाभूत घटक म्हणतात. पायाभूत …

Read more

पायाभूत सुविधा – भारतातील पायाभूत संरचनेचा विकास

पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा – ऊर्जा, रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत घटकांना पायाभूत सुविधा म्हणतात. पायाभूत सुविधा देशाच्या …

Read more