पैसा आणि चलन|Money and currency

पैसा आणि चलन

पैसा म्हणजे काय? वरवर पाहता पैसा व चलन हे एकच वाटतात. मात्र यामध्ये फरक आहे. वस्तू व सेवा विकत घेत … Read more

केंद्रीय वित्त आयोग (Finance Commission) निर्मिती,अधिकार,15 वा वित्त आयोग

vitt ayog

वित्त आयोग (Finance Commission of India)                        भारतीय संघराज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती भिन्न स्वरूपाची आहे.  यामुळे उत्पन्नाच्या … Read more

भारतीय अर्थसंकल्प – व्याख्या, प्रकार, सार्वजनिक वित्त

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतीय अर्थसंकल्प कसा असतो? अर्थसंकल्पाचे प्रकार, सार्वजनिक वित्त राजकोषीय धोरण या बाबींचा अभ्यास करणार आहोत. अर्थसंकल्पामध्ये असणारी तूट भरून काढण्यासाठी कोणकोणत्या मार्गांचा अवलंब केला जातो याची माहिती या ठिकाणी पाहणार आहोत.

अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण basic Info 1

अर्थसंकल्प

राजकोषीय धोरण म्हणजे काय? सार्वजनिक वित्त म्हणजे काय? शासकीय जमाखर्चाशी संबंधित धोरणाला राजकोषीय धोरण असे म्हणतात. शासनाच्या वित्तीय व्यवहारांचा अभ्यास … Read more

कररचना, कर म्हणजे काय? चांगल्या करपद्धती चे गुणधर्म| Best Practice of Taxation since 1962

कररचना

कर म्हणजे सक्तीचे देणे असते. कर महसुलाचा वापर शासन सामाजिक कल्याणासाठी करीत असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 265 अंतर्गत सरकारला कर आकारण्याचा अधिकार आहे.

केंद्रशासित प्रदेश | Union Territory in India 2022 NEW

केंद्रशासित प्रदेश

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय? भारतामध्ये किती  व कोणते केंद्रशासित प्रदेश आहेत?  त्यांचे प्रशासन कसे चालते? केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रमुख कोण असतात? … Read more

केंद्रिय मंत्रिमंडळ। मंत्र्यांचे 3 प्रकार

केंद्रिय मंत्रिमंडळ

भारताच्या राजकीय प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींच्या नावे असलेले तरी वास्तव कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या / केंद्रिय मंत्रिमंडळ हातात आहे.

आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार 3

आणीबाणी म्हणजे काय

आणीबाणी म्हणजे अशी अवस्था ज्यामध्ये प्रस्थापित शासकीय यंत्रणा चालवणे अवघड होते. काही कारणामुळे ही यंत्रणा कोलमडून लागते आणि सर्वाधिकार भारतासारख्या विस्तृत देशामध्ये केंद्र सरकार कडे किंबहुना राष्ट्रपतीकडे जातात. अशा परिस्थितीला आणीबाणी म्हणतात.