MPSC economics question set, Best for 2021 Exam

अनुच्छेद …….अन्वये संसदेच्या दोन्ही सदना समोर वार्षिक वित्तीय पत्रक ठेवले जाते. (ASO 2016)

Economic freedom In India

dhan vidheyak

भारत आर्थिक स्वातंत्र्याबाबत 105 व्या स्थानी-Economic freedom In India 2020 मधील भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात Economic freedom घसरण झालेली आहे.फ्रेझर या …

Read more

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, New National Education Policy 2020

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, New National Education Policy 2020

34 वर्षानंतर 21 व्या शतकातील पहिली शैक्षणिक सुधारणा करण्यात आली. २९ जुलै २०२० रोजी मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली.