MIDC exam question paper 2021

MIDC Exam Question paper 2021 एम.आय.डी.सी. परीक्षा 2021 मध्ये विचारलेले काही महत्वपूर्ण प्रश्न MIDC Exam Question Paper 2021 सूर्यापासून सर्वात जवळ असलेले तीन ग्रह कोणते ?बुध, शुक्र व पृथ्वी महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेवर कोणते राज्य आहे ?मध्य प्रदेश भारताचा पहिला अंतराळवीर कोण आहे ?राकेश शर्मा पानिपतचे दुसरे युद्ध केव्हा झाले ?5 नोव्हेंबर 1556 पहिला दादासाहेब फाळके … Read more

सरळसेवा भरतीचे काही नमुना प्रश्न

सरळसेवा भरती सराव प्रश्न सरळ सेवा भरती साठी प्रश्न – हे प्रश्न नमुन्यादाखल देण्यात आलेले आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे मुख्यालय कोठे आहे? A) अंधेरी  B) बांद्रा  C) बोरिवली  D) कुर्ला महाराष्ट्राची पूर्व पश्चिम लांबी सुमारे किती किलोमीटर आहे? A) 700 B) 720 C) 610 D) 800  महाराष्ट्राच्या पूर्वेला कोणत्या राज्याची सीमा आहे? A) मध्य प्रदेश  … Read more

MPSC Exam Question 2021

MPSC Exam Question For Preparation 2021 १) भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील सार्वभौम या संकल्पनेतून खालीलपैकी कोणकोणता अर्थ ध्वनित होतो? अ) बाह्य हस्तक्षेपाविना भारत स्वतःशी निगडीत निर्णय घेऊ शकतो व रद्द करू शकतो. ब) संघ आणि घटक राज्ये दोन्ही सार्वभौम आहेत. क) भारताचा संघ परकीय भूप्रदेश हस्तगत करू शकतो. ड) भारताच्या संघाकडे राष्ट्रीय भूप्रदेशात फेरफार करण्याचे अधिकार … Read more

Questions on Fundamental Rights – best for MPSC exams 2021.

Some important questions on fundamental rights. This previous year’s questions will give you an idea of questions. so that you will study properly. Questions on Fundamental Rights. 1) खालील तरतुदी विचारात घ्या. अ)भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 21 नुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य कायद्याचा योग्य प्रक्रियेशिवाय हिरावून घेतले जाणार नाही. ब)भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 20 (2) … Read more

mpsc previous year question papers for MPSC 2021

MPSC exam preparation 2021 – mpsc previous year question papers. mpsc previous year question papers राज्यसेवा व आयोगाच्या इतर परीक्षेमध्ये मागील काही वर्षांमध्ये विचारण्यात आलेले काही प्रश्न आपल्या सरावासाठी येथे देण्यात येत आहेत.  प्रश्नांची सर्व उत्तरे प्रश्न मालिकेच्या शेवटी देण्यात आलेली आहेत. Mpsc  परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिशय उपयुक्त प्रश्न मालिका. Previous Years Questions mpsc … Read more

MPSC Practice Question| mpsc question set

mpsc question set for mpsc 2021| Previous years mpsc question set. 1) राष्ट्रपती हे देशाचे …….. असतात. a) वास्तव प्रमुख  b) परराष्ट्र धोरणाचे प्रवक्ते  c) कार्यकारी प्रमुख  d) राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष. Ans – कार्यकारी प्रमुख. 2) धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यासारख्या कोणत्याही भेदभावा विना नागरिकांना समान वर्तणूक प्रदान करणे म्हणजे …….. होय. a) आर्थिक … Read more

mpsc previous years question(mpsc pyq) on fundamental rights

mpsc previous years question on fundamental rights | mpsc pyq 1. भारतीय राज्यघटनेतील समानतेचा हक्क पाच विविध कलमांमध्ये विभागला गेला आहे तर ती कलमे कोणती? a) कलम 14, 15, 16, 17, 18 b) कलम 20, 21, 22, 23, 24 c) कलम 23, 24, 25, 26, 27 d) कलम 12, 13, 14, 15, 16 2. मार्गदर्शक … Read more

MPSC exam question 2021| PSI/STI/ASO

MPSC exam question 2021 for practice MPSC exam question 2021 will gives you a small practice to solve questions. Useful for mpsc exam question 2021 and all saral seva exams. भारतीय रिझर्व बँकेच्या चलन निर्मिती विभागाचा कायमस्वरूपी किमान किती रुपयांचा सुवर्ण साठा ठेवणे आवश्यक आहे? a) 85 कोटी b) 115 कोटी c) 200 कोटी d) … Read more

MPSC practice question – Try to solve now 2021

MPSC exam preparation 2021|mpsc practice question for 2021 Let’s start to solve the mpsc practice question. This part of our initiative will make you more confident and more productive. १) कोणत्या अनुच्छेदात विधान परिषद स्थापन करणे किंवा बरखास्त करणे या विषयी तरतूद आढळते? A) 168 B) 169 C) 167 D) 170 उत्तर – 169 २) … Read more