MIDC exam question paper 2021

MIDC Exam Question paper 2021 एम.आय.डी.सी. परीक्षा 2021 मध्ये विचारलेले काही महत्वपूर्ण प्रश्न MIDC Exam Question Paper 2021 सूर्यापासून सर्वात …

Read more

MPSC Exam Question 2021

MPSC Exam Question For Preparation 2021 १) भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील सार्वभौम या संकल्पनेतून खालीलपैकी कोणकोणता अर्थ ध्वनित होतो? अ) बाह्य …

Read more

MPSC Practice Question| mpsc question set

mpsc question set for mpsc 2021| Previous years mpsc question set. 1) राष्ट्रपती हे देशाचे …….. असतात. a) वास्तव प्रमुख  …

Read more