mpsc economics questions with answers never miss for 2021

mpsc economics questions for practice with the answer. 1) रिझर्व बँकेचे जवळ व्यवसायिक बँकांना ठेवावा लागणारा किमान रोख राखीव निधी म्हणजेच ? A) SLR B) CRR C) REPO D)  यापैकी नाही उत्तर – क्रमांक 2 CRR – प्रत्येक व्यापारी बँकांना स्वतःजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवी पैकी काही प्रमाणात ठेवी आर.बी.आय. कडे रोख पैशाच्या प्रमाणात ठेवावे … Read more

polity questions for mpsc exam practice

भारतीय राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागण्याचा किंवा विचार-विनिमय करण्याचा अधिकार आहे?

अर्थशास्त्र सराव प्रश्न- Economics Practice Question best 10

१) नाबार्ड बाबत कोणते विधान अयोग्य आहे? नाबार्ड ची स्थापना शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार झाली. नाबार्ड ची स्थापना 1982 मध्ये झाली. नाबार्ड केवळ पुनर्वित्त पुरवठा करते. नाबार्ड 100% रिझर्व बँकेच्या मालकीची संस्था आहे.