पंधरावा वित्त आयोग अहवाल जाहीर 2020

vitta ayog

पंधरावा वित्त आयोग अहवाल पंधराव्या वित्त आयोग ने 2020 ते 2025 या कालावधीसाठी चा आपला अहवाल “फायनान्स कमिशन  इन कोविड टाइम्स” या शीर्षकाखाली आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला.  पंधरावा वित्त आयोग – शिफारस कालावधी 2020 ते 2025. Finance commission report in marathi भारत सरकारने पंधरावा वित्त आयोग ची स्थापना नोव्हेंबर 2017 मध्ये केली होती. या … Read more