Manav Vikas Ahaval 2022 मानव विकास निर्देशांक

manav vikas ahaval

Manav Vikas Ahaval 2022 मानव विकास निर्देशांक नुकताच संयुक्त राष्ट्र संघाचा मानव विकास निर्देशांक Manav Vikas Ahaval 2021-2022  जाहीर करण्यात आलेला आहे. या मानव विकास निर्देशांकामध्ये 191 देशांच्या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक 132 वा आहे.  मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index) – मानव विकास अहवाल 1990 मध्ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,  यू.एन.डी.पी. ( United Nations Development … Read more