महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा|maharashtra public service commission exam 2022

महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा

महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा – maharashtra public service commission technical exam महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विविध सनदी सेवकांच्या निवडीसाठी विविध परीक्षा घेत असते.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग एक घटनात्मक आयोग असून लोक सेवकांच्या निवडीचे काम प्रभावीपणे या आयोगाच्या माध्यमातून होत असते. maharashtra public service commission maharashtra public service commission आयोगाकडून होणाऱ्या विविध परीक्षेमध्ये वेळोवेळी बदल केला … Read more

Maharashtra public service commission |MPSC म्हणजे काय?

MPSC म्हणजे काय? हा प्रश्न बऱ्याच जनांना पडतो.
mpsc म्हणजे काय? या प्रश्नाचे उत्तर आपण या लेखातून घेणार आहोत. mpsc विषयी सविस्तर माहिती येथे देण्यात आली आहे.