mpsc previous years question(mpsc pyq) on fundamental rights

mpsc previous years question on fundamental rights | mpsc pyq 1. भारतीय राज्यघटनेतील समानतेचा हक्क पाच विविध कलमांमध्ये विभागला गेला आहे तर ती कलमे कोणती? a) कलम 14, 15, 16, 17, 18 b) कलम 20, 21, 22, 23, 24 c) कलम 23, 24, 25, 26, 27 d) कलम 12, 13, 14, 15, 16 2. मार्गदर्शक … Read more

MPSC exam question 2021| PSI/STI/ASO

MPSC exam question 2021 for practice MPSC exam question 2021 will gives you a small practice to solve questions. Useful for mpsc exam question 2021 and all saral seva exams. भारतीय रिझर्व बँकेच्या चलन निर्मिती विभागाचा कायमस्वरूपी किमान किती रुपयांचा सुवर्ण साठा ठेवणे आवश्यक आहे? a) 85 कोटी b) 115 कोटी c) 200 कोटी d) … Read more

MPSC Exam Question with Answer Best for Practice 2022/23

mpsc exam question with answer MPSC Exam Question १) 9 डिसेंबर 1946 रोजी दिल्ली येथे घटना समितीची पहिली बैठक घेण्यात आली या समितीचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून पुढीलपैकी कोणत्या व्यक्तीने कामकाज पाहिले? a) डॉ. बी आर आंबेडकर b) डॉ. राजेंद्र प्रसाद c) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा d) पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर – डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा २) घटना … Read more

MPSC practice question – Try to solve now 2021

MPSC exam preparation 2021|mpsc practice question for 2021 Let’s start to solve the mpsc practice question. This part of our initiative will make you more confident and more productive. १) कोणत्या अनुच्छेदात विधान परिषद स्थापन करणे किंवा बरखास्त करणे या विषयी तरतूद आढळते? A) 168 B) 169 C) 167 D) 170 उत्तर – 169 २) … Read more