MPSC Practice Question| mpsc question set

mpsc question set for mpsc 2021| Previous years mpsc question set. 1) राष्ट्रपती हे देशाचे …….. असतात. a) वास्तव प्रमुख  b) परराष्ट्र धोरणाचे प्रवक्ते  c) कार्यकारी प्रमुख  d) राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष. Ans – कार्यकारी प्रमुख. 2) धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यासारख्या कोणत्याही भेदभावा विना नागरिकांना समान वर्तणूक प्रदान करणे म्हणजे …….. होय. a) आर्थिक … Read more

MPSC practice question – Try to solve now 2021

MPSC exam preparation 2021|mpsc practice question for 2021 Let’s start to solve the mpsc practice question. This part of our initiative will make you more confident and more productive. १) कोणत्या अनुच्छेदात विधान परिषद स्थापन करणे किंवा बरखास्त करणे या विषयी तरतूद आढळते? A) 168 B) 169 C) 167 D) 170 उत्तर – 169 २) … Read more