MPSC Practice Question| mpsc question set

mpsc question set for mpsc 2021| Previous years mpsc question set. 1) राष्ट्रपती हे देशाचे …….. असतात. a) वास्तव प्रमुख  b) परराष्ट्र धोरणाचे प्रवक्ते  c) कार्यकारी प्रमुख  d) राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष. Ans – कार्यकारी प्रमुख. 2) धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यासारख्या कोणत्याही भेदभावा विना नागरिकांना समान वर्तणूक प्रदान करणे म्हणजे …….. होय. a) आर्थिक … Read more

mpsc economics questions with answers never miss for 2021

mpsc economics questions for practice with the answer. 1) रिझर्व बँकेचे जवळ व्यवसायिक बँकांना ठेवावा लागणारा किमान रोख राखीव निधी म्हणजेच ? A) SLR B) CRR C) REPO D)  यापैकी नाही उत्तर – क्रमांक 2 CRR – प्रत्येक व्यापारी बँकांना स्वतःजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवी पैकी काही प्रमाणात ठेवी आर.बी.आय. कडे रोख पैशाच्या प्रमाणात ठेवावे … Read more

mpsc questions of previous years, mpsc exam preparation

मध्यवर्ती राजकोषीय सुधारणा चा अंतिम उद्देश………..
(Combine 2019).
अ) कर्ज चिरस्थायी पातळीपर्यंत घटविणे.
ब) राजकोषीय तुटीत वाढ करणे.
क) चालू खात्यावरील तूट कमी करणे.
ड) अर्थसहाय्य कमी करणे.
पर्यायी उत्तरे
A) अ आणि ब
B) अबक
C) फक्त क
D) फक्त ड

अर्थशास्त्र सराव प्रश्न- Economics Practice Question best 10

१) नाबार्ड बाबत कोणते विधान अयोग्य आहे? नाबार्ड ची स्थापना शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार झाली. नाबार्ड ची स्थापना 1982 मध्ये झाली. नाबार्ड केवळ पुनर्वित्त पुरवठा करते. नाबार्ड 100% रिझर्व बँकेच्या मालकीची संस्था आहे.