TAIT Exam Syllabus Free Download PDF

TAIT Exam Syllabus, Exam, Books Free Download TAIT Exam ही एक अशी परीक्षा आहे, जी महाराष्ट्र शासनाने शिक्षक भरतीसाठी 2017 पासून लागू केलेली आहे. TAIT म्हणजेच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी होय. TAIT Full Form Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test – सदर परीक्षा शिक्षक भरतीसाठी डिसेंबर 2017 मध्ये पहिल्यांदा घेण्यात आलेली होती. यापूर्वी CET … Read more