Upsc Book List In Marathi 2022 Free Download

Upsc Book List In Marathi For Prelims and Mains UPSC book list in marathi – स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन आणि मार्गदर्शके या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. काही विद्यार्थी तर असे आहेत की त्यांना मार्गदर्शन मिळाले नाही मात्र मार्गदर्शकाच्या जोरावरती यश खेचून आणले आहे. हो बरोबर ओळखलं मार्गदर्शके म्हणजेच पुस्तकांविषयी आपण याठिकाणी बोलतोय. … Read more