Talathi bharti 2022 – Maharashtra talathi – तलाठी भरती 2022

पोस्ट शेअर करा.

अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती, संदर्भ पुस्तके याविषयी. talathi bharti 2022

महाराष्ट्र शासनाच्या मेगाभरती प्रकल्पामध्ये सरळ सेवेच्या विविध भरती प्रक्रिया राबवण्यात येतात. त्यामध्ये तलाठी भरती 2022प्रक्रिया ही एक आहे. talathi bharti 2022 महाराष्ट्रातील बरेच विद्यार्थी तलाठी परीक्षेची तयारी करीत आहेत. तलाठी भरती 2019 मध्ये राबविण्यात आलेली होती. यानंतरची तलाठी भरती अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी लवकरात लवकर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

तलाठी भरती 2022 संदर्भात विस्तृत व सविस्तर विवेचनतलाठी भरती संदर्भात विस्तृत व सविस्तर विवेचन या ठिकाणी पाहणार आहोत. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती, संदर्भ पुस्तके, निकाल प्रक्रिया, याविषयी माहिती घेणार आहोत. talathi bharti 2022

विभागाचे नावमहसूल विभाग
पदाचे नाव – तलाठी
वेतन श्रेणी – ९३०० – ३४८००
शैक्षणिक पात्रता – पदवी

तलाठी भरती 2021 अद्याप जाहीर झाली नसली तरी लवकरात लवकर जाहीर होईल. महसूल विभागामध्ये तलाठी व मंडल अधिकारी पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. या पदांची भरती करण्यासाठी तलाठी भरती 2022 महत्त्वाची ठरू शकते.

  • तलाठी पदांची भरती ही सरळसेवा पद्धतीने होत असते.
  • Talathi bharti posts / तलाठी पदे ही गट क विभागातील पदे असतात.
  • तलाठी पदासाठी कोणत्याही प्रकारची मुलाखत होत नाही.
  • तलाठी पदे ही गट-क विभागातील असल्यामुळे परीक्षेचा स्तर हा त्याच प्रकारचा असतो.

वयोमर्यादा talathi bharti age limit

talathi bharti / तलाठी पदासाठी वयोमर्यादा वय वर्ष 18 ते 43 वर्षापर्यंत आहे. तलाठी पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार किमान अठरा वर्षाचा असलाच पाहिजे. जास्तीत जास्त उमेदवाराची वयोमर्यादा 43 असू शकते. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना 38 वर्षापर्यंत तलाठी परीक्षा देता येते. मागास प्रवर्ग किंवा आरक्षित प्रवर्गासाठी ही मर्यादा विविध अटीनुसार जास्तीत जास्त 43 वर्षापर्यंत असू शकते.

शैक्षणिक पात्रता Talathi bharti 2021 qualification

तलाठी पदासाठी शैक्षणिक पात्रता ही किमान पदवी आहे. जास्तीत जास्त पात्रतेला कोणतीही मर्यादा नसली तरी किमान पात्रता पदवी आहे.

लेखी परीक्षा ही एकच असते. लेखी परीक्षेसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्यज्ञान, अंक गणित हे विषय असतात. प्रत्येक विषयासाठी प्रश्न संख्या 25 असतात. आणि प्रत्येक विषयाला 50 गुण असतात. तर एकूण 100 प्रश्न व 200 गुण असतात. मराठी विषयाला स्तर व दर्जा 12 वीचा असतो. इंग्रजीसाठी पदवीचा अभ्यासक्रम असतो. लेखी परीक्षांची प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असते.

तलाठी भरती 2022अभ्यासक्रम

Best GK Book For Talathi

Talathi Exam Syllabus 2022

अ. क्र.विषयप्रश्न संख्यागुण
1.मराठी2550
2.इंग्रजी2550
3.अंकगणित2550
4.सामान्यज्ञान2550
एकुण100200
talathi bharti 2022 syllabus

मराठी अभ्यासक्रम-
समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, काळ व काळाचे प्रकार, शब्दांचे प्रकार, नाम, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रियापद विशेषण, विभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्प्रचारांचा अर्थ, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द हे सर्व व्याकरण मराठी विषयासाठी आहेत.

Talathi bharti 2022 book list

इंग्रजी अभ्यासक्रम –
Vocabulary, similar words, opposite words, question tag, spilling mistake

यापूर्वीची तलाठी भरती 2019 मध्ये झालेली होती. तलाठी भरती 2019 चा निकाल लागून बऱ्याच दिवसानंतर आजही अनेक विद्यार्थी तलाठी भरती 2022 ची वाट पाहत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

Refference Books for Competitive Exam

महापारेषण मध्ये 8500 जागांची भरती – महापारेषण भरती 2020


पोस्ट शेअर करा.

12 thoughts on “Talathi bharti 2022 – Maharashtra talathi – तलाठी भरती 2022”

  1. Ex services man sati age , vacancy, colefication kiti ahi barti date

    Reply

Leave a Comment